Lojman kiraları zamlandı

Lojman kiraları zamlandı
Kamuya ait lojmanların kiraları, 15 Ocak 2007 tarihinden geçerli olmak üzere zamlandı.Abone ol

Kamuya ait lojmanların kiraları, 15 Ocak 2007 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 5,3 ile yüzde 5,4 arasında artacak. A.A muhabirinin edindiği bilgiye göre, Maliye Bakanlığı 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamındaki konutların aylık kira bedelleri için bir tebliğ taslağı hazırladı.

Taslakta, lojmanların kira bedellerinin yüzde 5,26 ile 5,43 arasında arttırılması, kira bedeline yapılacak ilavelerde de yüzde 5,88 ile yüzde 7,14 arasında artışa gidilmesi öngörüldü. Tebliğ taslağına göre, kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda oturanların halen her bir me all on 6 dental turkey prices tre kare için 0,73 YTL olan aylık kira bedeli, yeni yılda 0,77 YTL olarak uygulanacak. Bu tutar, kalorifersiz konutlar için 1,14 YTL yerine 1,20 YTL, kaloriferli konutlar için de 1,50 YTL yerine 1,58 YTL olacak.

KİRA BEDELİNE YAPILACAK İLAVELER
Kira bedeline yapılacak ilavelerle ilgili tutarları da yeniden düzenleyen Tebliğ taslağı uyarınca, kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılandığı konutlarda oturanlar, her bir metre kare için 0,14 YTL yerine, 0,15 YTL ödemede bulunacak. Sayaçların ayrılmasının mümkün olmaması nedeniyle, elektrik, su veya her ikisinin de hizmet binası ya da fabrika tesislerinden karşılandığı konutlarda elektrik sayacı için yine metre kare başına 0,35 YTL, su sayacı için de 0,35 YTL ödenecek. Konutlarda kullanılan suyun şehir şebekesi dışındaki kuyu, artezyen vb su kaynaklarından karşılanması halinde de, kira bedeline metre kare başına 0,18 YTL ilave edilecek.

YAKIT PARALARI
Kamu kurum ve kuruluşlarının yurt içindeki kaloriferli konutlarından, yakıtı kurum tarafından tedarik edilenlerde oturanlardan, her bir metre kare için yine 15 Ocak’tan itibaren 0,70 YTL yakıt bedeli alınacak. Ancak kurum ve kuruluşlar, yakıt maliyetlerini dikkate alarak gerekli gördükleri takdirde, bu bedelin üzerinde de yakıt bedeli tahsil edebilecek.

Ayrıca yakıtı kurumlarca karşılanan kamu konutlarında, ortak kullanım alanlarındaki aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderlerin zorunlu nedenlerle kurumlarınca karşılanıyor olması durumunda, lojman sahipleri, bu giderler karşılığında da yakıt bedellerine ek olarak metre kare başına 0,07 YTL ödemede bulunacak. Bu durumda 100 metre kare büyüklüğünde kerpiç, ahşap, bağdadi bir konut için 73 YTL yerine 77 YTL, kalorifersiz konutlarda 114 yerine 120 YTL, kaloriferli konutlarda ise 150 YTL yerine 158 YTL kira ödenecek. Yakıtı kurum tarafından karşılanan konutlarda oturanlar, 100 metre karelik konut için halen 66 YTL öderken, bu rakam da 15 Ocak’ta 70 YTL’ye yükselecek.Kategori : ÇALIŞMA HAYATI